Certifikát SAEC - bezpečný nákup

Sme pyšní, že Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEC) udelila nášmu internetovému obchodu www.glamourdesign.sk Certifikát bezpečného nákupu.

Ako obchod certifikovaný ako SAEC – BEZPEČNÝ NÁKUP prinášame našim zákazníkom záruku a zároveň záväzok, že spĺňame základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu, ktoré sú stanovené certifikačnými pravidlami.

Certifikačné pravidlá stanovuje Slovenská asociácia pre elektronický obchod ako združenie právnických osôb a tuzemská autorita pre oblasť elektronického obchodu. Sú vytvorené na základe platných zákonov – najmä Smernice Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod, občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa a certifikačných pravidiel v krajinách EÚ. Certifikačné pravidlá vyžadujú poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií potrebných pre rozhodnutie o nákupe a uskutočnenie bezpečného nákupu, ale súčasne nezaťažujú obchodníka nadbytočnými požiadavkami. Uplatňovanie certifikačných pravidiel je predmetom pravidelnej kontroly v certifikovaných obchodoch.

Obchodník okrem iného dodržiava tieto zásady:

  • úplne a pravdivo informuje o svojich firemných údajoch ako prevádzkovateľ obchodu
  • informuje úplne a pravdivo o tovare, službách a cenách, vrátane všetkých poplatkov
  • podáva úplné a pravdivé informácie o procese objednávania, dodacích podmienkach a spôsobe vybavenia objednávky (spôsob dodania tovaru, cena za tovar a dopravu, možnosti platby...)
  • informuje o spôsobe a podmienkach reklamačného konania
  • preverený je aj spôsob komunikácie so zákazníkom (e-mail,telefón...)

certifikat-049-glamourdesign-(2024)